Taki nikt

26 tekstów – auto­rem jest Ta­ki nikt.

Kto opuszcza przy­jaciela w potrzebie
ten nie wart sam siebie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2015, 10:19

Za­daniem biedy [ nieszczęścia]
jest połącze­nie tego
co roz­dzielił dobrobyt 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 listopada 2014, 13:08

Bóg nie wy­biera dzieci
To dzieci wy­bierają Boga 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 października 2014, 09:12

Smut­ny los człowieka -
gdy na niego nkit nie czeka 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 maja 2014, 06:21

Cóż Ci po słońcu i niebie błękit­nym
gdy głowę wciąż pochylasz? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 maja 2014, 07:33

Przeczy­tał dwie książki...
Myśli, już jest Biblioteką 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 kwietnia 2014, 11:37

Jeśli my­lisz pracę ze sta­nowis­kiem pew­ne, że stra­cisz jed­no i drugie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2013, 09:35

Wol­ność przeczy ja­kim­kolwiek de­fini­com bo­wiem one świad­czą o zniewoleniu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2013, 15:24

Pra­wo tyl­ko sta­nowi o człowieku i nie jest dla niego stworzone. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2012, 10:09

W życiu człowiek ma tyl­ko trzy pewniki:
Narodziny
Śmierć
i Czas - w którym wszys­tko to się dzieje 

myśl
zebrała 49 fiszek • 3 czerwca 2010, 14:45
Taki nikt

cytaty z książek i opowiadania

Zeszyty
  • Piękne i mądre – Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei mo­ze sprze­ciwiwć. Jan Pa­weł II / Ka­rol Woj­tyła/

  • Ty – Och, miłości mo­ja, tęsknię za tobą, tę tęsknotę jak ból czuję w skórze, w gar­dle, z każdym od­dechem mam uczu­cie, jak­bym wdychał pus­tkę w pier­si, w których już cię nie ma. Ju­lio Cortázar 19.05.2013 -19.05.2015 Tyl­ko TY mogłeś to po­wie­dzieć w TYM DNIU

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Taki nikt

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 maja 2015, 10:19Taki nikt do­dał no­wy tek­st Kto opuszcza przy­jaciela w [...]

3 listopada 2014, 13:08Taki nikt do­dał no­wy tek­st Zadaniem biedy [ nie­szczęścia] [...]

27 października 2014, 09:12Taki nikt do­dał no­wy tek­st Bóg nie wy­biera dzieci To [...]